Informaţii juridice

INFORMAȚII JURIDICE

Scopul acestei pagini web

Această pagină web este proprietatea societății comerciale NOVIEURO S.L.U., prin care vă furnizăm informații despre colecțiile mărcii AIRE BARCELONA și modul în care puteți să ne contactați.

Prin această pagină web NU SE POT ACHIZIȚIONA BUNURI.

Accesul la această pagină web se poate face fără să vă înregistrați, prin NAVIGARE DESCHISĂ, ca utilizator sau prin înregistrare ca atare. În ambele cazuri, persoanele fizice sau juridice care intră pe această pagină web o fac în calitate de utilizatori ai acesteia și se angajează să respecte condițiile de acces și utilizare prezentate în continuare.

 

CONDIȚII DE ACCES LA WEB

Accesul la pagina www.airebarcelona.com presupune acceptarea prezentelor condiții generale și particulare. Înainte de a naviga pe această pagină, recomandăm tuturor utilizatorilor să citească cu atenție aceste condiții și avizul legal, precum și politica de protecție a datelor și de cookies și, în caz de neclarități, să ne contacteze la e-mail customerservice@airebarcelona.es pentru clarificări în privința utilizării acestei pagini web.

Cookie-uri: În această pagină web folosim cookies, mici fișiere text cu informații despre navigarea dvs. pe acest site, cu scopul principal de a îmbunătăți experiența dvs. pe web. Puteți găsi mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim, scopul acestora și alte informații de interes la următorul link: Politica de Cookie-uri.

 

CONDIȚII DE UTILIZARE A PAGINII WEB

Utilizatorul se angajează să respecte următoarele condiții de utilizare:

Utilizați conținutul și funcționalitatea paginii web în conformitate cu legea, morala și bunele moravuri, prin urmare nu folosiți site-ul pentru scopuri care ar putea afecta imaginea sau oricare dintre drepturile recunoscute ale NOVIEURO S.L.U..

Vă rugăm să nu acționați în niciun fel care să împiedice buna funcționare a paginii web sau să o modificați, alterați, copiați, duplicați, distribuiți, vindeți și să o explorați în orice scop neautorizat expres de NOVIEURO S.L.U.

Veți fi răspunzător de daunele și prejudiciile de orice natură cauzate, în mod direct sau indirect, ca urmare a încălcării condițiilor generale cuprinse în acest aviz juridic, precum și a condițiilor specifice care le completează sau le dezvoltă pe acestea.

În cazul în care utilizatorul dorește să se înregistreze, NOVIEURO S.L.U. îi va furniza, în condiții de confidențialitate, un nume și o parolă de acces, acestea fiind unice, personale și netransferabile și absolut necesare pentru a avea acces la anumite servicii furnizate de pagina web. Utilizatorul se angajează să folosească parola în mod responsabil și să nu o cedeze terților. Utilizatorul garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și exacte și se angajează să anunțe orice modificare sau schimbare a acestora. NOVIEURO S.L.U. nu se face răspunzător pentru inexactitatea acestor date și își rezervă dreptul de a reclama daunele și prejudiciile cauzate prin nerespectarea prezentelor condiții.

 

Fiecare Utilizator va putea să se înregistreze o singură dată, fiind în mod expres interzise înregistrările multiple făcute de același Utilizator. Nu este permisă înregistrarea în numele terțelor persoane sau utilizarea datelor terțelor persoane fără acordul acestora.

Nu uitați că parola trebuie să fie secretă, că este, de asemenea, personală și netransmisibilă. Nu trebuie să dați parola dvs. terților. În cazul în care un Utilizator uită parola, NOVIEURO S.L.U. îi pune la dispoziție pe pagina web un sistem de recuperare a parolei făcând clic pe linkul Ți-ai uitat parola? și introducând e-mailul cu care s-a înregistrat. Dacă e-mailul introdus a fost efectiv recunoscut de NOVIEURO S.L.U. ca e-mail al Utilizatorului înregistrat, NOVIEURO S.L.U. îi va trimite prin e-mail un link prin care își va putea recupera parola. Va putea folosi același sistem oricând va dori să își schimbe parola.

 

COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI POLITICA DE LINKURI

NOVIEURO S.L.U. se opune „SPAMULUI” și, în conformitate cu dispozițiile Legii 34/2002 din 11 iulie, de Servicii ale Societății Informaționale și Comerț Electronic (LSSI), nu va trimite comunicări comerciale nedorite utilizatorilor care, deși au dat datele lor NOVIEURO S.L.U., și-au manifestat dorința de a nu a primi aceste comunicări.

NOVIEURO S.L.U. NU AUTORIZEAZĂ linkurile de la paginile web ale terților la pagina sa web. Utilizatorii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, care doresc să aibă un hyperlink de la o pagină web vor avea nevoie de o autorizare expresă de la NOVIEURO S.L.U. Pentru aceasta, vor trebui să solicite autorizarea de la NOVIEURO S.L.U, în scris, la adresa Calle Quatre Camins, 17, 08022 Barcelona sau customerservice@airebarcelona.es; această autorizare va putea fi revocată în orice moment fără nicio justificare. Paginile web, platformele, forumurile, blogurile sau rețelele sociale străine care lansează sau au link către pagina Web vor trebui să informeze în mod clar că nu au autorizația și nici supravegherea NOVIEURO S.L.U. și că respectivul link nu implică și nici nu presupune o asociere de niciun fel între NOVIEURO S.L.U. și paginile web, platformele, forumurile, chaturile, blogurile sau rețelele sociale străine care trimit sau au link către pagina Web. Utilizatorul se angajează să informeze NOVIEURO S.L.U. despre modificările paginii web autorizate. Toate linkurile se vor face către Home principal (www.airebarcelona.com) și niciodată către secțiunile specifice care compun portalul (deep linking), urmând întotdeauna instrucțiunile tehnice furnizate de NOVIEURO S.L.U. în acest scop.

Este absolut interzisă realizarea, alături de un link, a oricărui tip de declarații false, inexacte sau incorecte care ar putea să inducă în eroare asupra conținutului portalului sau care sunt contrare legii, moralei, ordinii publice sau cutumelor general acceptate și care ar putea aduce daune imaginii de pe piața virtuală sau reală a NOVIEURO S.L.U., mărcilor înregistrate, proprietății industriale și intelectuale, firmelor sale, clienților sau oricărui terț care are relații cu NOVIEURO S.L.U..

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

NOVIEURO S.L.U. va fi răspunzător exclusiv pentru daunele și prejudiciile care decurg din actele sau informații, realizate sau furnizate de către companie. Nu va fi răspunzător de actele realizate de terți, în conformitate cu prevederile Codului Civil Spaniol.

 

NOVIEURO S.L.U. va putea face plângere pentru nerespectarea prezentelor condiții generale, precum și pentru actele extracontractuale care conduc la daune și prejudicii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 

NOVIEURO S.L.U. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără aviz prealabil conținuturile paginii, precum și configurarea portalului, putând să limiteze, suspende sau să împiedice accesul total sau parțial, la discreția sa absolută.

NOVIEURO S.L.U. își rezervă dreptul de a anula la discreția sa contul de înregistrare, numele de utilizator și parola în cazurile în care apar circumstanțe care ar putea presupune o utilizare ilicită. În acest scop, utilizatorul își asumă deplina răspundere și toate obligațiile care derivă din utilizarea serviciilor oferite de un site web pe care le accesează prin contul de utilizator, numele de utilizator și parolă, precum și cele care derivă din utilizarea lor de către terți prin folosirea parolei de utilizator.

Din motive legale, NOVIEURO S.L.U. va putea și va trebui să furnizeze orice informații care vor fi solicitate de către autoritățile competente în conformitate cu legile spaniole în cazul medierii unui ordin judecătoresc.

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELECTUALĂ

Mărcile și designurile care apar în acest Portal, precum și toate conținuturile, imaginile, videoclipurile, mărcile, fotografiile, designurile, siglele, numele de domenii și materialele analoge, precum și designul paginii web și codul sursă sunt proprietatea NOVIEURO S.L.U., neputând deci face obiectul modificării, copierii, alterării, reproducerii, adaptării sau traducerii de către utilizator sau terți fără autorizarea prealabilă și expresă a NOVIEURO S.L.U. și/sau a titularilor acelor drepturi.

Sunt total interzise reproducerea, utilizarea sau reprezentarea, totală sau parțială, a mărcilor și designurilor NOVIEURO S.L.U., a paginii sau a altor elemente din aceasta, precum și modificarea paginii.

Mărcile și numele de domeniu care apar în această pagină web sunt proprietatea exclusivă a NOVIEURO S.L.U.

Utilizarea sau accesul la pagină nu atribuie niciunui utilizator dreptul asupra semnelor distinctive și/sau a conținuturilor prezentate pe Pagina Web, proprietatea NOVIEURO S.L.U..

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii 15/1999 din 13 decembrie de Protecție a datelor cu caracter personal (în continuare LOPD) și cu normativa în aplicare, utilizatorii paginii web sunt informați că datele personale furnizate prin intermediul consultațiilor on-line și/sau al formularelor de cerere vor fi tratate în sistem automatizat și incluse în fișierele al căror titular și responsabil este societatea NOVIEURO S.L.U..

Denumire Socială: NOVIEURO S.L.U.

Adresă: CALLE NARCIS MONTURIOL 130, 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT

CIF: B-61969895

Tel. 902 202 702

e-mail: customerservice@airebarcelona.es

 

Ca regulă generală, pentru a avea acces la serviciile prestate de NOVIEURO S.L.U. în zona privată, este necesară înscrierea în Registrul de utilizator după acceptarea condițiilor menționate expres în Formularul de Înscriere. În acest formular se indică datele personale care vor fi tratate cu absolută confidențialitate și exclusiv în scopurile indicate în Legea 15/1999 din 13 de Protecție a datelor cu caracter personal (în continuare LOPD) cu scopul de a gestiona serviciile oferite, de a soluționa cereri și de a îndeplini sarcini administrative, fie direct de către NOVIEURO S.L.U, fie prin societățile comune, chiar dacă nu aparțin de NOVIEURO S.L.U, care au un contract de servicii cu NOVIEURO S.L.U.

Datele conținute în acestea vor putea fi utilizate, de asemenea, pentru gestionarea și întreținerea relațiilor noastre cu utilizatorii, pentru trimiterea de informații, pe cale poștală sau electronică, asupra activităților, produselor și serviciilor noastre, precum și asupra noilor oferte sau promoții și/sau pentru realizarea studiilor de piață și statistice.

Răspunsurile la formularele sau chestionarele completate pentru formalizarea oricărei relații cu compania sunt complet voluntare. Totuși, refuzul utilizatorului de a furniza anumite date ar putea implica refuzarea unui anumit serviciu solicitat.

NOVIEURO S.L.U. garantează, în orice caz, siguranța datelor dvs., cu caracter mediu; adoptând în acest scop, nivelurile de siguranță impuse de legislația în vigoare în această materie, prin utilizarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru a evita pierderea, utilizarea deficitară, alterarea și accesul neautorizat la respectivele date.

Ca normă generală, datele furnizate se referă la cele solicitate pentru:

Formularul de contact. Scopul este lămurirea neclarităților și se va limita la numele și e-mailul persoanei.

Formularul „Lucrează cu noi”. Scopul este de a obține datele de contact, numele și e-mailul pentru a contacta persoanele interesate.

Formularul „Cerere de programare”. Utilizatorul va furniza datele cu caracter personal suficiente pentru ca NOVIEURO S.L.U. sau asociații ei să poată face o programare.

Formular de Înscriere. Utilizatorul va furniza datele cu caracter personal necesare, exacte și suficiente pentru a putea stabili profilul utilizatorului și pentru a avea acces la Zona Privată. Utilizatorul va primi un ID și o parolă care vor fi obligatorii pentru a putea avea acces la Zona Privată.

Unele date vor putea fi transferate către mărcile sau societățile care au contrate cu NOVIEURO S.L.U., cu cererea și cu aprobarea prealabile ale utilizatorului în FORMULARUL DE CERERE DE PROGRAMARE. În acest scop, NOVIEURO S.L.U. stabilește în Contractul de servicii cu aceste societăți, clauzele prin care se angajează să respecte normativa stabilită și valabilă în materie de Protecție a datelor și să garanteze tratamentul acestor date conform prevederilor Legii.

Utilizatorul își va putea exercita în orice moment drepturile de acces, rectificare, anulare și, dacă este cazul, opoziție în legătură cu datele personale printr-o solicitare către NOVIEURO S.L.U.

Adresă: CALLE NARCIS MONTURIOL 130, 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT

CIF: B-61969895

Tel. 902 202 702

e-mail: customerservice@airebarcelona.es

JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Dacă este cazul, Condițiile și Anexele la care se face referire în avizul legal corespunzător se supun legislației spaniole și Judecătoriilor și Tribunalelor din Barcelona, exceptând cazurile în care legea prevede contrariul.

Pentru a se respecta dispozițiile Legii de Servicii ale Societății Informaționale și Comerț Electronic (LSSI) valabilă la această dată, NOVIEURO S.L.U. vă pune la dispoziție următoarea informație:

 

Denumire Socială: NOVIEURO S.L.U.

Adresă: CALLE NARCIS MONTURIOL 130, 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT

CIF: B-61969895

Tel. 902 202 702

e-mail: customerservice@airebarcelona.es

Date de înregistrare: ÎNSCRIS DE CONSTITUIRE NR. 2320, LA NOTAR, DL. AMADOR LOPEZ BALIÑA în data de 04-05-1995.

 

NOVIEURO S.L.U, S.L. a asigurat toate mijloacele rezonabile pentru ca informația obținută prin pagina sa web să fie exactă și corectă.

GENERALITĂȚI

În niciun caz și în cazul neexercitării drepturilor de către NOVIEURO S.L.U., nu se va înțelege că aceasta a renunțat la drepturile sale.

Titlurile conținute în prezentele condiții sunt doar orientative sau informative, astfel încât nu vor afecta, califica sau extinde interpretarea lor.

În cazul în care oricare clauză conținută în prezentele Condiții este declarate nulă, abuzivă sau inaplicabilă, integral sau parțial, de către un organ judiciar sau administrativ, respectiva declarație va afecta în mod individual clauza în cauză, fiind considerată nulă și fără ca declararea nulității, abuzului sau inaplicabilității să se poată aplica, sub orice concept, celorlalte condiții care vor rămâne.