Informaţii juridice

CONDIŢII DE ACCES LA WEB

Accesul la pagina www.airebarcelona.com presupune acceptarea prezentelor condiţii generale şi particulare. Recomandăm tuturor utilizatorilor ca, înainte de a începe să navigheze, să citească cu atenţie prezentele condiţii şi avizul juridic, precum şi politica de protecţie a datelor şi de cookies şi, în caz de neclarităţi, să ne contacteze pe adresa de mail customerservice@airebarcelona.es  pentru clarificarea eventualelor neclarităţi legate de folosirea acestei pagini web.

Cookie-uri: În această pagină web folosim cookies, mici fişiere text cu informaţii despre navigarea dvs. pe acest site, cu scopul principal de a îmbunătăţi experienţa dvs. pe web. Puteţi găsi mai multe informaţii despre cookies-urile pe care le folosim, scopul acestora şi alte informaţii de interes la următorul link: Politica de Cookie-uri

CONDIŢII DE UTILIZARE A PAGINII WEB

Utilizatorul se angajează să respecte următoarele condiţii de utilizare:

Utilizaţi conţinutul şi funcţionalitatea paginii web în conformitate cu legea, morala şi bunele moravuri; prin urmare nu folosiţi site-ul pentru scopuri care ar putea afecta imaginea sau oricare dintre drepturile Novieuro SL.

Vă rugăm să nu întreprindeţi niciun act care să împiedice buna funcţionare a paginii web sau care să permită modificarea, alterarea, copierea, duplicarea, distribuirea, vânzarea şi exploatarea în orice scop şi care să nu aibă autorizarea expresă a Novieuro SL.

Veţi fi răspunzător pentru daune şi prejudicii de orice fel cauzate, în mod direct sau indirect, ca urmare a încălcării condiţiilor generale cuprinse în acest aviz juridic, precum şi a condiţiilor specifice care completează sau dezvoltă aceste condiţii generale.

Novieuro SL le asigură clienţilor săi, în condiţii confidenţiale, înregistrarea unui nume de utilizator şi a unei parole de acces, care sunt unice, personale şi netransferabile, acestea fiind necesare pentru a accesa anumite servicii oferite de web. Utilizatorul se angajează să le folosească în mod responsabil şi să nu le cedeze unor terţi. În plus, garantează că datele personale furnizate sunt adevărate şi exacte şi se angajează să anunţe orice modificare sau schimbare a acestora. Orice pierdere sau daună cauzată site-ului sau persoanei responsabile a site-ului web sau oricărui terţ prin comunicarea de informaţii eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare va fi răspunderea exclusivă a utilizatorului.

COMUNICĂRI COMERCIALE ŞI POLITICA DE LINKURI

Novieuro SL se opune SPAMULUI şi, în conformitate cu dispoziţiile Legii 34/2002 din 11 iulie, de Servicii ale societăţii de informaţii şi Comerţ Electronic (LSSI), nu va trimite comunicări comerciale nedorite utilizatorilor care, deşi au dat datele lor Novieuro SL., şi-au manifestat dorinţa nu a primi aceste comunicări.

Novieuro SL se opune în mod special posibilelor linkuri care pot apărea de la pagini web ale terţilor către pagina sa web.

Utilizatorii, atât persoane fizice, cât şi juridice, care sunt interesaţi de a dispune de un hiperlink de la o pagină web, trebuie să se supună următoarelor condiţii referitoare la linkurile de pe web: Să solicite autorizarea prealabilă, expresă, motivată şi în scris a Novieuro SL (Calle Quatre Camins, 17 08022 Barcelona o customerservice@airebarcelona.es).

Novieuro SL este singura care ar putea să autorizeze tipul de linkuri acceptat. În cazul în care se autorizează crearea unui link de la o pagină web a unui terţ, aceasta se va face întotdeauna de pe pagina principală Home principal (www.airebarcelona.com) şi niciodată de la secţiunile specifice care compun portalul (link profund), urmărind întotdeauna instrucţiunile tehnice furnizate de Novieuro SL în acest sens. Utilizatorul se obligă să comunice modificarea conţinutului portalului lui către NovieuroS SL, acesta din urmă rezervându-şi dreptul de a revoca, în orice moment, autorizarea acordată, fără a fi necesară motivarea deciziei luate.

Este absolut interzisă realizarea, alături de un link, a oricărui tip de declaraţii false, inexacte sau incorecte care ar putea să inducă în eroare asupra conţinutului portalului sau care sunt contrare legii, moralei, ordinii publice sau cutumelor general acceptate şi care ar putea aduce daune imaginii de pe piaţa virtuală a Novieuro SL, mărcilor înregistrate, proprietăţii industriale şi intelectuale, firmelor sale, clienţilor sau oricui terţ care are relaţii cu Novieuro SL.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Novieuro SL nu se face în niciun caz şi fără excepţii responsabilă pentru daunele şi prejudiciile de orice natură care s-ar putea produce în defavoarea utilizatorului din cauza funcţionării portalului şi nici pentru viruşi informatici de orice tip, în limitele stipulate de lege. De asemenea, nu se face responsabilă pentru eventualele daune create utilizatorului ca urmare a redirecţionării de la pagina web principală (www.airebarcelona.com) către orice pagină web a societăţilor Novieuro SL sau a terţilor.

Novieuro SL îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment şi fără aviz prealabil conţinuturile paginii, precum şi configurarea portalului, putând să limiteze, suspende sau să împiedice accesul total sau parţial, la discreţia sa absolută.

Novieuro SL nu se face responsabilă pentru eventualele daune sau prejudicii care ar putea apărea în hardware sau software la calculatoare sau la orice dispozitive de stocare de date ale utilizatorilor, ca urmare a accesării portalului, şi nu garantează că acesta nu conţine viruşi în fişierele sale.

Novieuro SL îşi rezervă dreptul de a anula la discreţia sa contul de înregistrare, numele de utilizator şi parola în cazurile în care apar circumstanţe care ar putea presupune fapte ilicite. În acest scop, utilizatorul îşi asumă deplina răspundere şi toate obligaţiile care derivă din utilizarea serviciilor oferite de un site web pe care le accesează prin contul de utilizator, numele de utilizator şi parolă, precum şi cele care derivă din utilizarea lor de către terţi prin folosirea parolei de utilizator.

Din motive legale, Novieuro S.L va putea şi va trebui să furnizeze orice informaţii ar fi solicitate de autorităţile competente conform legilor spaniole în cazul medierii unui ordin judiciar, care se dă numai atunci când un judecător are suspiciunea fondată că utilizatorul a realizat activităţi ilegale. Cu scopul de a colabora cu justiţia, Novieuro S.L poate să înregistreze şi apoi să furnizeze poliţiei, după prezentarea ordinului judiciar legal necesar, informaţia referitoare la adresa IP indicată în conexiunea utilizatorului, precum şi ora exactă a acestuia, numele utilizatorului şi parolele, printre alte date.

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI INTELECTUALĂ

Toate conţinuturile, imaginile, videoclipurile, mărcile, fotografiile, designurile, siglele, numele de domenii şi materialele analoge, precum şi designul paginii web şi codul sursă sunt proprietatea Novieuro SL, neputând face obiectul modificării, copierii, alterării, reproducerii, adaptării şi traducerii de către utilizator sau terţ fără autorizarea prealabilă şi expresă a titularilor acelor conţinuturi.

Mărcile şi designurile care apar în Portal sunt proprietatea Novieuro SL şi sunt înregistrate, făcând interzisă reproducerea sau folosirea lor fără autorizarea prealabilă, expresă şi în scris a Novieuro SL.

Este total interzisă reproducerea sau reprezentarea totală sau parţială a paginii sau a unui element din componenţa sa, precum şi modificarea acesteia.

Mărcile şi numele de domeniu care apar în această pagină web sunt proprietatea exclusivă a Novieuro SL.

Orice reproducere sau utilizare a acestor mărci sau nume de domeniu, indiferent de forma sau intenţia care se adoptă, este total interzisă.

Utilizarea sau accesul la pagină nu atribuie niciunui utilizator dreptul asupra semnelor distinctive prezentate pe site, proprietatea Novieuro SL.

POLITICA DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Legea 15/1999 din 13 decembrie de Protecţie a datelor cu caracter personal (în continuare LOPD) şi cu normativa în dezvoltare, utilizatorii site-ului sunt informaţi că datele furnizate prin intermediul consultaţiilor on-line, formulare de cerere, vor fi tratate în sistem automatizat şi incluse în fişierele al căror titular şi proprietar este Novieuro SL.

Denumire Socială: Novieuro, S.L.
Adresă: calle Quatre Camins, 17 08022 Barcelona
CIF: B-60849460
Tel. 902 202 702
e-mail: customerservice@airebarcelona.es

Ca regulă generală, pentru a avea acces la serviciile prestate de Novieuro S.L. în zona privată, este necesară înscrierea în Registrul de utilizator după acceptarea condiţiilor menţionate expres în Formularul de Înscriere. În acest formular se indică datele personale care vor fi tratate cu absolută confidenţialitate şi exclusiv în scopurile indicate în Legea 15/1999 din 13 de Protecţie a datelor cu caracter personal (în continuare LOPD) cu scopul de a gestiona serviciile oferite, de a soluţiona cereri şi de a îndeplini sarcini administrative, fie direct de către Novieuro SL, fie prin societăţile comune, chiar dacă nu aparţin de Novieuro SL, care au un contract de servicii cu Novieuro SL.

Datele conţinute în acestea vor putea fi utilizate, de asemenea, pentru gestionarea şi întreţinerea relaţiilor noastre cu utilizatorii, pentru remiterea de informaţii, pe cale poştală sau electronică, asupra activităţilor, produselor şi serviciilor noastre, precum şi asupra noilor oferte sau promoţii şi/sau pentru realizarea studiilor de piaţă şi statistice.

Răspunsurile la formularele sau chestionarele completate pentru formalizarea oricărei relaţii cu compania sunt complet voluntare. Totuşi, refuzul utilizatorului de a furniza anumite date ar putea implica refuzarea unui anumit serviciu solicitat.

Novieuro SL. garantează, în orice caz, siguranţa datelor dvs., cu caracter mediu; adoptând în acest scop, nivelurile de siguranţă impuse de legislaţia în vigoare în această materie, prin utilizarea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru a evita pierderea, utilizarea deficitară, alterarea şi accesul neautorizat la respectivele date.

Ca normă generală, datele furnizate se referă la cele solicitate pentru:

Formularul de contact Scopul este lămurirea neclarităţilor şi se va limita la numele şi e-mailul persoanei.

Formularul „Lucrează cu noi”. Scopul este de a obţine datele de contact, numele şi e-mailul pentru a contacta persoanele interesate.

Formularul „Cerere de programare”. Utilizatorul va furniza datele cu caracter personal suficiente pentru ca Novieuro SL sau asociaţii ei să poată face o programare.

Formular de Înscriere. Utilizatorul va furniza datele cu caracter personal necesare, exacte şi suficiente pentru a putea stabili profilul utilizatorului şi pentru a avea acces la Zona Privată. Utilizatorul va primi un ID şi o parolă care vor fi obligatorii pentru a putea avea acces la Zona Privată.

Unele date vor putea fi transferate către mărcile sau societăţile care au contrate cu Novieuro SL, cu cererea şi cu aprobarea prealabile ale utilizatorului în FORMULARUL DE CERERE DE PROGRAMARE. În acest scop Novieuro SL stabileşte în Contractul de servicii cu aceste societăţi clauzele prin care se angajează să respecte normativa stabilită şi valabilă în materie de protecţie a datelor şi să garanteze tratamentul acestor date conform prevederilor Legii.

Utilizatorul îşi va putea exercita în orice moment drepturile de acces, rectificare, anulare şi, dacă este cazul, opoziţie în legătură cu datele personale printr-o solicitare către Novieuro SL.

Adresă: calle Quatre Camins, 17 08022 Barcelona
CIF: B-608494460
Tel. 902 202 702
e-mail: customerservice@airebarcelona.es

JURISDICŢIA ŞI LEGEA APLICABILĂ

Condiţiile precum şi Anexele la acestea, dacă este cazul, care sunt prezentate în avizul juridic corespunzător se vor supune legislaţiei şi jurisdicţiei spaniole, judecătoriile şi tribunalele din Barcelona, Spania, având competenţa de a soluţiona orice tip de conflict care ar putea decurge din prezentele condiţii.

Pentru a se respecta dispoziţiile Legii de servicii ale societăţii de informare şi comerţ electronic (LSSI) valabilă la această dată, Novieuro SL. pune la dispoziţia dvs. următoarea informaţie:
Numele companiei: Novieuro, S.L.
Adresă: calle Quatre Camins, 17 08022 Barcelona
CIF: B-60849460
Tel. 902 202 702
e-mail: customerservice@airebarcelona.es
Datele de înregistrare: ÎNSCRIS DE CONSTITUIRE NUMĂRUL 2320, EMIS DE NOTAR DL. AMADOR LOPEZ BALIÑA în data de 04-05-1995

Novieuro, S.L. a asigurat toate mijloacele rezonabile pentru ca informaţia obţinută prin pagina sa web să fie exactă şi corectă. Totuşi, nu garantăm în niciun fel exactitatea, integritatea şi actualizarea INFORMAŢIEI furnizate de către utilizatori.